Rudravishek of Jagadishwar at Shatan Ashram

On 20th August, Rudravishek of Jagadishwar happened. Some of the pictures are below:   rudravishek1 rudravishek2 rudravishek3 rudravishek4